Khuyến nghị giao dịch ngày 25 tháng 5 2018-05-25
 Phân tích mặt cơ bản :1. Trên thị trường ngoại hối vào thứ năm, đồng đô la Mỹ xuất hiện xu hướng giảm và điều chỉnh tại mức cao.2. Tổng thống Mỹ Trump đã ...
Khuyến nghị giao dịch ngày 24 tháng 5 2018-05-24
Phân tích mặt cơ bản:1. Trên thị trường ngoại hối vào thứ tư, USD xuất hiện xu hướng tăng mạnh mẽ.2. Nội dung của biên bản cuộc họp Fed vào 1:00 sáng thứ năm t...
Khuyến nghị giao dịch ngày 23 tháng 5 2018-05-23
Phân tích mặt cơ bản:1. Trên thị trường ngoại hối vào thứ ba, USD xuất hiện xu hướng giao động điều chỉnh tại mức cao2. USD giảm từ mức cao năm tháng vào thứ b...
Khuyến nghị giao dịch ngày 22 tháng 5 2018-05-22
Phân tích mặt cơ bản:1. Trên thị trường ngoại hối vào thứ hai, USD xuất hiện xu hướng tăng trước giảm sau.2. Vào thứ hai (ngày 21 tháng 5), Bộ trưởng Ngoại giao ...
Khuyến nghị giao dịch ngày 21 tháng 5 2018-05-21
Phân tích mặt cơ bản:1. Trong thị trường ngoại hối vào thứ sáu tuần trước, USD xuất hiện xu hướng tăng mạnh mẽ.2. Các yếu tố cơ bản của Hoa Kỳ, khả năng phục...
Khuyến nghị giao dịch ngày 18 tháng 5 2018-05-18
Bố cục giao dịch trong ngày:1. Trọng điểm chú ý tài sản EUR/USD, USD/JPY2. Theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 50 USD3. Lợi nhuận dự kiến tron...
Khuyến nghị giao dịch ngày 17 tháng 5 2018-05-17
Tài sản giao dịch trong ngày và bố cục giao dịch dành cho vốn tài khoản khoảng 1000 USD:1. Trọng điểm chú ý tài sản EUR/USD, USD/JPY2. Theo dấu hiệu của người h...
Khuyến nghị giao dịch ngày 15 tháng 5 2018-05-15
Tài sản giao dịch trong ngày và bố cục giao dịch dành cho vốn tài khoản khoảng 1000 USD:1. Trọng điểm chú ý tài sản EUR/USD, USD/JPY2. Theo dấu hiệu của người h...
Khuyến nghị giao dịch ngày 14 tháng 5 2018-05-14
Bố cục giao dịch trong ngày:1. Trọng điểm chú ý tài sản EUR/USD, USD/JPY2. Theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 50 USD3. Lợi nhuận dự kiến tron...
Khuyến nghị giao dịch ngày 11 tháng 5 2018-05-11
Những sự kiện và dữ liệu tài chínhngười đầu tưđáng chú ý trong ngày:① 19:30 Canada: tỷ lệ thất nghiệp vào tháng 4, tỷ lệ hàng tháng chỉ số vật giá nhập khẩu và...