Thao tác

 • 1

  Mở web, nhập tài khoản và mật khẩu, ấn nút [Đăng nhập];

 • 2

  Sau khi đăng nhập vào tài khoản, nhấp vào nút [Giao dịch ngay lập tức] trong menu Giao dịch cực đoan ở phía bên trái của trang;

 • 3

  Chọn loại giao dịch [Cao / Thấp] hoặc [Cao / Thấp];

 • 4

  Chọn tài sản giao dịch và thời gian hết hạn;

 • 5

  Theo hướng giao dịch [Cao] hoặc [Thấp], nhập số tiền đầu tư, nhấp vào [Giao dịch] để hoàn tất lệnh và tự động giải quyết lãi và lỗ sau khi hết thời gian.