คำแนะนำการลงทะเบียน

เปิดบัญชี: การลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารใด ๆ ไม่มีค่าธรรมเนียม ข้อมูลเป็นความลับอย่างเคร่งครัด. 

เวลาที่ใช้ในการลงทะเบียน: ขึ้นอยู่กับความเร็วของสายเน็ต บกติใช้เวลาเพียง1นาที.

ggbinary.com มีสองวิธีการเปิดบัญชี: อย่างรวดเร็วและอย่างสมบูรณ์.  

 

1、การเปิดบัญชีอย่างรวดเร็ว

ที่ตั้ง:

ตั้งอยู่ด้านขวาในข้อที่สามของหน้าหลัก ggbinary.com/th

กรอกข้อมูลตามนี้ ( ข้อสังเกต : symbol * คือรายการที่สำคัญ ) 

ชื่อ:*ลงชื่อจริง เมื่อถอนเงินจะได้ควบคุมกับชื่อในบัตรประชาชน

นามสกุล:*ลงนามสกุลจริง เมื่อถอนเงินจะได้ควบคุมกับชื่อในบัตรประชาชน.

อิเบล:*กรอกชื่อเมลอย่างถูกต้องเพื่อการรับรองบัญชีจะได้เปิดใช้งานหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน

เบอร์โทร:กรอกเบอร์โทรอย่างถูกต้องเพื่อการสะดวกในการติดต่อคุณ

 

กระบวนการลงทะเบียน:

กรอกข้อมูล_กดสร้างบัญชี_ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์_เติมเงิน_done

 

ข้อสังเกต: ถ้าเป็นการเปิดบัญชีอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องลงรหัสผ่าน ระบบจะส่งรหัสผ่านให้คุณทางอิเมล ดังนั้นคุณต้องการกรอกซื่อเมลอย่างถูกต้อง หลังจากการเข้าสู่ระบบที่ประสบความสำเร็จคุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้


2、การเปิดบัญชีอย่างสมบูรณ์ 

ที่ตั้ง:

กด”การเปิดบัญชีฟรี”อยู่ด้านขวาของหน้าหลัก ggbinary.com/th

กรอกข้อมูลตามนี้ ( ข้อสังเกต : symbol * คือรายการที่สำคัญ ) : 

ชื่อ: *ลงชื่อจริง เมื่อถอนเงินจะได้ควบคุมกับชื่อในบัตรประชาชน

นามสกุล: *ลงนามสกุลจริง เมื่อถอนเงินจะได้ควบคุมกับชื่อในบัตรประชาชน

อิเบล: *กรอกชื่อเมลอย่างถูกต้องเพื่อการรับรองบัญชีจะได้เปิดใช้งานหรือเปลี่ยนรหัสผ่า

เบอร์โทร: กรอกเบอร์โทรอย่างถูกต้องเพื่อการสะดวกในการติดต่อคุณ

รหัสผ่าน: รหัสผ่าน 6 ตัวขึ้นไปและแยกแยะตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก

ยืนยันรหัสผ่าน: รหัสผ่าน 6 ตัวขึ้นไปและแยกแยะตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก

 

กระบวนการลงทะเบียน:

①กด”การเปิดบัญชีฟรี”_กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง_กด”ลงทะเบียน”_เติมเงิน_done

 

ข้อสังเกต: การเปิดบัญชีอย่างสมบูรณ์สามารถกรอกข้อมูลครบถ้วนได้ รวมทั้งรหัสผ่านส่วนตัว, หลังจากการลงทะเบียนสำเร็จแล้ว GGBinary จะส่งอีเมลยืนยันการเปิดใช้งานให้กับคุณ คุณจำเป็นต้องเปิดอีเมลและยืนยันการเปิดใช้งานพร้อมกับทำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้สมบูรณ์