การเติมเงิน

Bước 1: 

Đăng nhập tài khoản, bấm nút np tiền chọn np tiền qua Baokim, nhập số tiền muốn np rồi bấm xác nhận.

Bước 2: 

Lựa chọn 1 trong 4 cách thanh toán như sau:

① Thẻ Visa & Master; ② Chuyển khoản internetBanking; ③ Thẻ ATM nội địa (Thẻ phải đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến); ④ Tài khoản Baokim. 

Sau đó bấm hoàn thành, điền các thông tin ngân hàng theo yêu cầu và bấm hoàn thành , tiền nạp thành công sẽ tự cập nhật vào tài khoản giao dịch của bạn.


① Thẻ visa, master: chọn loại thẻ, nhập số thẻ, cvn, ngày hết hạn bấm thanh toán( Chỉ áp dụng cho thẻ phát hành trong nước Việt Nam)② Internetbanking (mobile banking): sau khi tạo lệnh, có thể đăng nhập tài khoản internetbanking hoặc moblie banking, cũng có thể gửi tiền trực tiếp qua ngân hàng, thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn, lưu ý nội dung chuyển tiền phải ghi đúng mã giao dịch Baokim theo hướng dẫn, khi thực hiện chuyển tiền phải chọn đúng người chuyển chịu phí.

③ Thẻ ATM( Thẻ phải đăng ký dịch vụ thanh toán online mới thực hiện được), ví dụ chọn ngân hàng Vietcombank như hình sau nhập tên chủ thẻ, số thẻ, ngày phát hành rồi bấm thanh toán theo hướng dẫn.

④ Tài khoản Baokim: yêu cầu phải có tài khoản Baokim