Nhằm đảm bảo an toàn những thông tin của bạn, GGBinary yêu cầu những thông tin của bạn và thông tin an toàn liên lạc của tài khoản phải được cung cấp đầy đủ và là những thông tin mới nhất. Thông tin an toàn của bạn (như thông tin mail hay số điện thoại) phải là những thông tin mới nhất để khi có vấn đề nào đó, GGBinary có thể kiểm chứng được tài khoản của bạn. Ví du: Nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập hay có ai đó cố tình đăng nhập vào tài khoản của bạn thì GGBinary sẽ dùng thông tin an toàn bạn đã cung cấp để khôi phục lại tài khoản cho bạn.

Chức năng thường dùng:

1. Tìm lại mật khẩu: GGBinary hỗ trợ tìm lại mật khẩu qua mail. Nếu như mail của bạn không nhận được mã kiểm chứng, bạn cần liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc online của GGBinary ngay.
2. Chức năng đăng xuất: Sau khi kết thúc mọi giao dịch, bạn cần ấn nút “đăng xuất” để thoát ra.
3. Sửa đổi mật khẩu: Nếu phát hiện mật khẩu tồn tại vấn đề an toàn bạn cần vào phần, bạn cần đến phàn trung tâm quản lí để thay đổi mật khẩu.
4. Thông tin mã hóa: Khi bạn đang thực hiện giao dịch thấy có xuất hiện cửa sổ nhắc nhở về vấn đề an toàn ( Nhắc nhở an toàn do cài đặt trong máy của bạn), bạn nháy đúp chuột vào cửa sổ đó, giấy phép chứng nhận kỹ thuật “GGBINARY.COM” sẽ xuất hiện.

Bảo vệ tài khoản:

1. Thiết lập mật khẩu phức tạp, mật khẩu có thể bao gồm chữ viết hoa, viết thường, số hay kí hiệu.
2. Mật khẩu của bạn không nên cho người khác biết, kể cả nhân viên của GGBinary.
3. Tránh trường hợp người khác dùng máy tính của bạn đăng nhập, bạn không nên lưu mật khẩu tài khoản.
4. Để đảm bảo, bạn không nên chỉ dùng chữ để cài làm mật khẩu.

Lưu ý:Nếu dùng máy tính người khác hay địa chỉ IP không an toàn bạn không nên đăng nhập để giao dịch để tránh trường hợp bị người khác đăng nhập. Đối với vấn đề an toàn tài khoản, nếu như bạn có bất cứ vấn đề nào có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ. Hoặc gửi mail đến: [email protected].