Thỏa thuận điều khoản

Tiến hành giao dịch quyền chọn nhị phân đối với bất cứ tài sản tài chính nào, bạn có thể có khả năng bị thua lỗ 1 phần hay toàn bộ số tài sản bạn đang có. Các nhà đầu tư khi thực hiện kế hoạch giao dịch quyền chọn nhị phân cần lưu ý đến vấn đề rủi ro, nếu như không chịu được khả năng tổn thất tiền vốn, chúng tôi khuyên bạn không nên thực hiện các giao dịch đầu tư một cách dễ dàng. Bạn nên tham khảo mục <Điều khoản hiệp định GGBinary> để hiểu thêm. Không kể giao dịch trên mạng có thuận tiện hay lợi nhuận cao thì nó cũng không thể làm giảm rủi ro của giao dịch quyền chọn nhị phân.

Chỉ định tỉ giá giao dịch của tài sản trên sàn của chúng tôi là do công ty mạng giao dịch quyền chọn nhị phân đồng ý giá đến cho khách hàng. Vì vậy, nó có thể không chính xác bằng với mức độ tùy chọn thị trường thời gian thực khi bán ra.

Tất cả các khách hàng đều có nghĩa vụ đảm bảo cùng với công ty giao dịch quyền chọn nhị phân tương tác tiến hành trong phạm vi pháp luật, đồng thời tuân thủ những quy định của đất nước. Khách hàng cũng cần tìm hiểu quy định quốc gia nơi bạn ở có cần phải đáp ứng thuế thu nhập tài chính hay không.

Trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật, GGBinary sẽ không ám chỉ, đảm bảo pháp luật hay biểu thị rõ cùng các trang web, các nền tảng, các thư mục, và bất kỳ nội dung dịch vụ liên quan, bao gồm (nhưng không hạn chế): quyền, tính thương mại, bất kì mục đích cụ thể, không có hành vi vi phạm quyền sở hữu, quá trình giao dịch, GGBinary sẽ không đảm bảo sự ám chỉ, biểu hiện các nội dung sau:

1.Tính an toàn, tính chính xác, tính tin cậy, tính kịp thời và kỹ thuật của website, nội dung, sàn và dịch vụ.

2. Tính toàn diện, không lỗi hoặc khắc phục sự cố của website, sàn và dịch vụ.

3. Đối với tính chính xác của dịch vụ, tiêu chuẩn chất lượng của tài sản, dịch vụ thành thạo, tính hoàn thiện hoặc các thông tin được cung cấp có tính hợp lý của website, sàn và dịch vụ.

Sự cố internet quốc tế:

Do GGBinary không có khả năng kiểm soát được tín hiệu, tín hiệu thông qua tiếp nhận và định tuyến internet, kết cấu thiết bị của khách hàng hoặc tính tin cậy của kết nối, GGBinary không chịu trách nhiệm về vấn đề xuất hiện sự cố mạng, ngắt mạng khi đang thực hiện giao dịch.

Bảo vệ mật khẩu:

Khách hàng cần bảo vệ mật khẩu của mình, bảm bảo rằng các bên thứ ba không có được quyền truy cập vào thiết bị để giao dịch. Khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm thông qua email gửi tin nhắn các chỉ thị, lời nói hay văn bản đến GGBinary. Ngay cả khi được gửi từ bên thứ 3, những chỉ số đã được xác nhận số tài khoản của khách hàng và mật khẩu xác thực, và GGBinary nhận định rằng khách hàng đã hiểu rõ các mặt này. GGBinary không có trách nhiệm tiến hành điều tra về mặt này, cũng không có trách nhiệm dựa vào chỉ thị hay bề mặt hành động cho phép hay chịu trách nhiệm hậu quả của việc không hành động gây ra.