Chức năng hỗ trợ

Sau khi vào lệnh giao dịch xong, lệnh giao dịch của bạn sẽ có khung chi tiết giao dịch, một số quyền chọn sẽ cung cấp những chức năng như sau:


1.Bán lại

Ưu thế: Có thể chặn lỗ và chốt lời.

Điều kiện: Sử dụng trước khi giao dịch này hết hạn.

Cách dụng: Nhấp chuột vào nút ấn "bán ra", bán ra tại thời điểm bạn nhấp chuột.


2. Gấp đôi

Ưu thế: Có thể tăng gấp đôi số tiền giao dịch, tăng cơ hội thắng lãi.

Điều kiện: Sử dụng trước khi giao dịch này hết hạn, không được ít hơn 2 phút.

Cách dụng: Nhấp chuột vào nút ấn "gấp đôi", tăng gấp đôi đầu tư này.


Ghi chú:

 ① “Gấp đôi” là đặt lệnh với giá mới nhất trên thị trường tại thời điểm nhấp chuột.

 ② Đặt lệnh với số tiền đầu tư và thời gian hết hạn như nhau.

 ③ Phương hướng đầu tư giống phương hướng đầu tư ban đầu.


3. Đầu tư đảm bảo

Có thể đặt lệnh đối ứng với vị thế đang giao dịch, số tiền và thời gian hết hạn giống nhau, chỉ khác nhau là phương hướng và giá vào lệnh. Như vậy có thể đảm bảo bạn sẽ có một lệnh giao dịch là thắng lãi, giảm bớt rủi ro vốn cho bạn.