Thông báo thị trường Mỹ nghỉ

  • Thời gian:2018-07-02 15:55:08
  • Nhấn:10729
  • Nguồn: GgBinary Options

Kính chào quý khách hàng:

Do ngày 4 tháng 7 năm 2018 (Thứ tư) là ngày nghỉ của Ngày Độc lập Hoa Kỳ,nên trong ngày nghcủa Ngày Độc lập Hoa Kỳ, thi gian giao dch ca bphn tài sn đưc điu chnh như sau:


Ngày 3 tháng 7 năm 2018:

1. Giao dch tin tkhông bị ảnh hưng;

2. Thtrưng M( SGiao dch Chng khoán New York, SGiao dch Chng khoán Chicago,  SGiao dch Chng khoán NASDAQ), 13:00 đóng ca;


Ngày 4 tháng 7 năm 2018:

1. Giao dch tin tkhông bị ảnh hưng;

2. Thtrưng M( SGiao dch Chng khoán New York, SGiao dch Chng khoán Chicago,  SGiao dch Chng khoán NASDAQ), nghmt ngày.


Chú ý: thi gian trên theo giGMT.


Trong thi gian điu chnh này, dch vnp tin không bị ảnh hưng, quý khách vn có thnp tin bình thưng; CSKH vn trc tuyến tư vn khách.

 

 

                                                               Sàn GGBinary

                                                                2/7/2018

  • GGBINARY-

Đăng ký
Tư vấn online
17:37:49
GMT+0700
  •