Thông báo thời gian giao dịch

  • Thời gian:2018-12-21 19:03:14
  • Nhấn:10591
  • Nguồn: GgBinary Options

Kính chào Quý khách hàng:
Do dịp Lễ Nô-en năm 2018 nên thời gian giao dịch của các tài sản trong sàn GG Binary được điều chỉnh như sau:
Ngày 24 tháng 12 năm 2018
1. Giao dịch tiền tệ: mở cửa 7:00 - đóng cửa 1:00 ngày 25/12
2. Cổ phiếu, hàng hóa, các chỉ số: nghỉ 1 ngày

Ngày 25 tháng 12 năm 2018:
1. Giao dịch tiền tệ: mở cửa 7:00 - đóng cửa 4:00 ngày 26/12
2. Cổ phiếu, hàng hóa, các chỉ số: nghỉ 1 ngày

Ngày 26 tháng 12: 
1. Giao dịch tiền tệ: mở cửa 6:00 - đóng cửa 4:00 ngày 27/12
2. Cổ phiếu, hàng hóa không bị ảnh hưởng
3. Các chỉ số nghỉ một ngày

Thời gian Tết Dương lịch, nên thời gian giao dịch của các tài sản trong sàn GG Binary được điều chỉnh như sau:
Ngày 31 tháng 12 năm 2018:
1. Chỉ số Shanghai (securities) composite: nghỉ một ngày
2. Giao dịch tiền tệ, cổ phiếu, hàng hóa, các chỉ số không bị ảnh hưởng

Ngày 1 tháng 1 năm 2019:
1. Giao dịch tiền tệ: không ảnh hưởng
2. Cổ phiếu, hàng hóa, các chỉ số: nghỉ một ngày
3. Chỉ số Shanghai (securities) composite: nghỉ một ngày

Lưu ý: giao dịch tiền kỹ thuật số không bị ảnh hưởng; thời gian trên theo giờ Việt Nam. Vui lòng lấy thời gian giao dịch thực tế do sàn đưa ra làm chuẩn.
Hoặc Quý khách có thể truy cập vào trang https://www.ggbinary.com/vi/AssetIndex/ để xem chi tiết hơn cho từng loại tài sản.

Quý khách vui lòng chú ý thời gian điều chỉnh như trên. Chúng tôi chân thành cám ơn Quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ tại GG Binary và gửi lời xin lỗi đến Quý khách hàng vì những sự bất tiện này.

  • GGBINARY-

Đăng ký
Tư vấn online
17:37:49
GMT+0700
  •