Chi tiết chương trình

Nhận cao nhất 100% tiền thưởng

Nạp tiền đủ điều kiện bạn sẽ nhận ngay 100% tiền thưởng. Chúng tôi cùng bạn, trợ giúp bạn tiến tới đỉnh cao của con đường làm giàu. Bạn có thể sử dụng tiền thưởng để giao dịch kiếm lãi hoặc có thể rút vốn tiền thưởng.

Sự lựa chọn đa dạng

  • Bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ rút tiền lãi theo khối lượng giao dịch.
  • Nếu bạn đầu tư thắng lãi thì tiền thưởng sẽ biến thành tiền mặt.
  • Bạn là nhà quản lý tài chính, có thể đầu tư tại thị trường.
  • Hướng dẫn trực tuyến bởi nhà phân tích chuyên nghiệp

Bảng biểu tham khảo chi tiết tiền thưởng

Số tiền nạp $1000-$2999 $3000-$4999 $5000-$10000
Tỷ lệ tiền thưởng 50% 75% 100%
  Chỉ cần đủ một trong hai điều kiện như sau thì có thể rút về
Điều kiện một:khối lượng giao dịch 25 Lần 35 Lần 45 Lần
Điều kiện hai:lượng thắng lãi 7 Lần 7 Lần 7 Lần
  Làm sao có thể rút số tiền lãi về?
Điều kiện rút tiền lãi Khi hoàn thành 10% của khối lượng giao dịch theo yêu cầu thì có thể rút 10% của tổng số tiền lãi

Bộ tính tiền thưởng

Số tiền nạp:
Nhận được tiền thưởng:$10000
Tiền vốn có thể đầu tư:
    $20000

Khối lượng giao dịch:
$900000
Lượng thắng lãi:$140000
Biến tiền thưởng thành tiền mặt:
$10000
Công thức tính: Tiền thưởng = tiền gốcx50%/75%/100% Khối lượng giao dịch = (tiền thưởng+tiền gốc)x25 lần/35 lần/45 lần
Lượng thắng lãi = (tiền gốc+tiền thưởng)×7 Tiền lãi rút về = tổng số tiền lãi×10%
Điều cần biết về chương trình: những khách tham gia chương trình tiền thưởng khi làm lệnh rút phải đạt yêu cầu về khối lượng giao dịch theo yêu cầu, nếu bạn không thể chấp nhận được khối lượng giao dịch theo yêu cầu, chúng tôi đề nghị bạn không tham gia chương trình tiền thưởng.
Đăng ký
Tư vấn online
17:37:49
GMT+0700
  •