Khuyến nghị giao dịch ngày 20 tháng 4 2018-04-20
Phân tích mặt cơ bản:1. Trong thị trường ngoại hối vào thứ năm, USD xuất hiện xu hướng phục hồi mạnh mẽ.2. Tổng thống Hoa Kỳ Trump trên twitter nói rằng, ông...
Khuyến nghị giao dịch ngày 19 tháng 4 2018-04-19
Bố cục giao dịch trong ngày:1. Trọng điểm chú ý tài sản EUR/USD, USD/JPY2. Theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 50 USD3. Lợi nhuận dự kiến tron...
Khuyến nghị giao dịch ngày 18 tháng 4 2018-04-18
Phân tích mặt cơ bản: 1. trong thị trường ngoại hối vào thứ ba, USD xuất hiện xu hướng chạm đáy sau đó tăng.2. Vào thứ ba chủ tịch của San Francisco Fed ...
Khuyến nghị giao dịch ngày 17 tháng 4 2018-04-17
Bố cục giao dịch trong ngày:1. Trọng điểm chú ý tài sản EUR/USD, USD/JPY2. Theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 50 USD3. Lợi nhuận dự kiến tron...
Khuyến nghị giao dịch ngày 16 tháng 4 2018-04-16
Phân tích mặt cơ bản:1. Trong thị trường ngoại hối vào thứ sáu tuần trước, USD xuất hiện xu hướng giao động điều chỉnh biên độ nhỏ.2. Vào thứ sáu tuần trướ...
Khuyến nghị giao dịch ngày 13 tháng 4 2018-04-13
Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:1. 09:00 Trung Quốc: cán cân thương mại tháng 32. 09:50 Trung Quốc: cán cân thương mại tính bằng USD vào...
Khuyến nghị giao dịch ngày 12 tháng 4 2018-04-12
Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:1. 13:45 Pháp: tỷ lệ hàng tháng CPI trong tháng 32. 16:00 khu vực động EURO: tỷ lệ hàng tháng sản xuất c...
Khuyến nghị giao dịch ngày 11 tháng 4 2018-04-11
Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:1. 08:00 Trung Quốc: giám đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Dị Cương tại họp hàng năm diễn đàn Bác Ngao p...
Khuyến nghị giao dịch ngày 10 tháng 4 2018-04-10
Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:1. 19:30 Mỹ: tỷ lệ hàng tháng PPI trong tháng 32. 21:00 Mỹ: tỷ lệ hàng tháng kho dự trữ bán buôn trong th...
Khuyến nghị giao dịch ngày 9 tháng 4 2018-04-09
Phân tích mặt cơ bản:Trong thị trường ngoại hối vào thứ sáu, USD xuất hiện xu hướng tăng biên độ lớn:Vào thứ sáu tuần trước, đối với thị trường, ảnh hưởng của sự...