Khuyến nghị giao dịch ngày 7 tháng 12

  • Thời gian:2018-12-07 10:52:56
  • Nhấn:10323
  • Nguồn: GgBinary Options

Bố cục giao dịch trong ngày:

1.Trọng điểm chú ý tài sản EUR/USD, USD/JPY

2.Theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 50 USD

3.Lợi nhuận dự kiến trong ngày trên 10%

Những sự kiện và dữ liệu tài chính người đầu tư đáng chú ý trong ngày:

1. 06:30 Mỹ: Fed Williams tham gia cuộc thảo luận của Học viện Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn

2. 06:45 Mỹ: chủ tịch Fed Powell phát biểu chào mừng tại một cuộc họp

3. 14:00 Đức: tỷ lệ hàng tháng sản xuất công nghiệp sau điều chỉnh theo mùa trong tháng 10

4. 14:45 Pháp: tỷ lệ hàng tháng sản xuất công nghiệp và cán cân thương mại trong tháng 10

5. 15:00 Trung Quốc: dự trữ ngoại hối tháng 11

6. 15:30 Anh: tỷ lệ hàng tháng chỉ số giá nhà sau điều chỉnh theo mùa Halifax tháng 11

7. 16:00 lễ khai mạc của cuộc họp cấp bộ trưởng OPEC và phi OPEC lần thứ 5

8. 17:00 khu vực đồng euro: tỷ lệ hàng quý số người việc làm sau điều chỉnh theo mùa trong quý thứ ba

9. 17:00 khu vực đồng euro: giá trị cuối cùng tỷ lệ hàng năm GDP trong quý thứ ba

10. 19:00 cuộc họp báo của cuộc họp cấp bộ trưởng OPEC và phi OPEC lần thứ 5

11. 20:30 Mỹ: tỷ lệ thất nghiệp và số người việc làm phi nông nghiệp sau điều chỉnh theo mùa trong tháng 11

12. 22:00 Mỹ: tỷ lệ hàng tháng doanh số bán buôn tháng 10

13. 22:00 Mỹ: giá trị ban đầu chỉ số niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan tháng 12

14. 22:30 Mỹ: khi dự trữ khí thiên nhiên EIA trong tuần tính đến ngày 30 tháng 11

15. 00:00 ngày hôm sau Ủy viên Hội đồng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Brainard phát biểu diễn thuyết về “ ổn định tài chính”

16. 01:00 ngày hôm sau Mỹ: tổng số giếng dầu trong tuần tính đến ngày 7 tháng 12

Biểu đồ EUR/USD 15 phút:

1. Ngày giao dịch trước tình hình giảm trước sau đó tăng mạnh, trong ngày dự kiến tình hình điều chỉnh trước, sau đó tăng.

2. Biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 1.13823, 1.13920 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ  1.13651, 1.13605, 1.13521 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)

Biểu đồ USD/JPY 15 phút:

1. Ngày giaod dịch trước tình hình giảm đơn phương, ngày hôm nay phục hồi tiếp tục vào lệnh giảm là chính, chú ý ảnh hưởng của dữ liệu việc làm phi nông nghiệp.

2. Biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 112.734, 112.833, 113.157 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ  112.6, 112.432 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)

 

Ghi chú: Sách lược trên chỉ cung cấp tham khảo, nếu bạn muốn tìm hiểu phân tích và sách lược tình hình nhiều hơn, hoặc phân tích phiên và sách lược giao dịch tài sản khác, bạn vui lòng tư vấn nhà sách lược sàn chúng tôi.

Phân tích trên chỉ cung cấp tham khảo, nếu cần hướng dẫn thao tác hoặc nhà phân tích giải phiên thì liên hệ giám đốc khách hàng.


Xem thêm tại: quyền chọn nhị phân

 


 

 

 

  • GGBINARY-

Đăng ký
Tư vấn online
17:37:49
GMT+0700
  •