Thông tin cơ bản điều khoản giá hết hạn:

tất cả lãi suất đều tính toán theo lãi suất mới nhất mà Reuters cung cấp,quy tác hết hạn sau đây thích hợp với tài sản trong tất cả tài sản phân loại:

Cập: (xuất giá + báo giá) /2*

Cổ phiếu: (xuất giá + báo giá) /2*

Hàng hóa: (xuất giá + báo giá) /2*

Chỉ số:ngoại S&P 500 Futures,xxxx, Nikkei, NASDAQ 100 Futures ra: báo giá lần trước khi

S&P 500 Futures,xxxx, Nikkei, NASDAQ 100 Futures: (xuất giá + báo giá) /2

điều khoản liên quan tính toán hết hạn lãi suất:

xuất giá—trước quyền chọn thời gian hết hạn,bán ra báo giá lần cuối tài sản mà báo giá từ Reuters

báo giá—trước quyền chọn thời gian hết hạn,mua được báo giá lần cuối tài sản mà báo giá từ Reuters

báo giá lần trước khi: trước quyền chọn thời gian hết hạn, thực tế giá cả mà mua được tài sản.( giá cả này có lẽ bằng nhau hoặc khác nhau với xuất giá ,báo giá)

lãi suất hết hạn mà DOW JONES Futures hoặc FTSE 100 Futures v.v.là tính toán theo tất cả cổ phiếu giá cả giao dịch lần trước khi trong chỉ số.cho nên, Reuters là tính toán giá cả cuối cho chỉ số.người tham gia thị trường chỉ mua được cổ phiếu hoặc ETF,mà không mua được chỉ số thực.

cổ phiếu hoặc cặp có xuất giá và báo giá.chằng hạn như, Citigroup và cổ phiếu Google ,có giá mua và giá bán,cho nên sàn giao dịch GGBINARY tính toán giá hết hạn theo(xuất giá + báo giá )/2

Nếu bạn cần biết quy tác hết hạn một tài sản đặc biệt mà giao dịch trên sàn,hướng dẫn tài sản mà có thể tìm thấy.

Đến giá tùy chọn nhị phân—điều khoản cơ bản:

1. Đến giá tùy chọn nhị phân theo tuần chỉ mua được ở cuối tuần.Đến giá tùy chọn nhị phân mở bán hàng vào 12 giờ sáng thứ bảy(GMT),xxx vào 20 giờ chiều chủ nhật(GMT).tất cả đến giá tùy chọn nhị phân hết hạn vào xxx tuần sau.

2. Đến giá tùy chọn nhị phân có 2điều kiện hết hạn:cao hơn hoặc thấp hơn.

3. Đến giá tùy chọn nhị phân dựa trên tỷ lệ lấy mẫu hàng ngày,nếu tỷ lệ lấy mẫu hàng ngày nay đặt “trong giá hoặc ngoài giá” khi đến giá tùy chọn nhị phân hết hạn,người đầu tư thì được trả giá cả toàn bộ quyền chọn khi tuần đóxxx.nếu trong cả tuần ,cũng không đặt đến tỷ lệ lấy mẫu hàng,thế người đầu tư thì mất tiền đầu tư bắt đầu.

4. điều kiện và điều khoản mà đến giá tùy chọn nhị phân là phụ lục bổ sung liệt nhập điều kiện và điều khoản mà sàn giao dịch GGBINARY,không sửa đổi hoặc thay đổi bất cứ trong tịnh hịnh nào.

quy tác hết hạn:

EUR/USD—17:00 lãi suất hết hạn cung cấp bằng Reuters
mật khẩu Reuters: EUR=
phương pháp tính toán(xuất giá + báo giá)/2

AUD/USD—17:00 lãi suất hết hạn cung cấp bằng Reuters
mật khẩu Reuters: AUD =
phương pháp tính toán(xuất giá + báo giá)/2

GBP/USD—17:00 lãi suất hết hạn cung cấp bằng Reuters
mật khẩu Reuters: GBP =
phương pháp tính toán(xuất giá + báo giá)/2

Crude Oil Futures—17:00 lãi suất hết hạn cung cấp bằng Reuters
mật khẩu Reuters: CLV1
phương pháp tính toán(xuất giá + báo giá)/2

Gold—17:00 lãi suất hết hạn cung cấp bằng Reuters
mật khẩu Reuters: AXU=
phương pháp tính toán(xuất giá + báo giá)/2

NASDAQ 100 Futures—17:00 lãi suất hết hạn cung cấp bằng Reuters
mật khẩu Reuters: NQC1
phương pháp tính toán(xuất giá + báo giá)/2

có thể tìm thấy tỷ lệ lấy mẫu hàng dưới “lãi suất hết hạn”.
Tips:nếu bạn cần biết quy tác lãi suất hết hạn trên sàn giao dịch GGBINARY, xin tìm thấy quy tác lãi suất hết hạn của chúng tôi. Sàn giao dịch GGBINARY cung cấp những loại hình tài khoản để khách hàng,bao gồm cổ phiếu , cặp,hàng hóa và chủ yếu chỉ số.Nếu sàn chúng tôi không có tài sản mà bạn muốn giao dịch ,có thể liên hệ chúng tôi qua điện thoại hoặc [email protected], chúng tôi sẽ làm hết sức tăng tài sản mà bạn muốn giao dịch.