Chơi demo thì thắng, còn chơi real thì sao?

Thời gian hỏi:2016-09-25 11:17:22
Mô tả vấn đề:
Tôi sợ nhất là sàn có thể điều khiển dữ liệu giao dịch.
Người quản lý trả lời:

Chào bạn!

 Bạn yên tâm là bên GGBinary được báo giá sàn đến từ hãng Reuters và đều đồng bộ với giá thị trường quốc tế nên không có việc sàn điều khiển dữ liệu giao dịch tại GGbianry ạ.

>>>Nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ xin vui lòng tư vấn trực tuyến.

Tôi cũng muốn hòi !

Tiêu đề:
Mô tả:
Loaị hình:
Đăng ký
Tư vấn online
Các hoạt động trên sàn :
  • Tôi sợ nhất là sàn có thể điều khiển dữ liệu giao dịch.
17:37:49
GMT+0700
  •