Biểu đồ đường K có thể tham khảo không?

Thời gian hỏi:2015-06-25 17:37:57
Mô tả vấn đề:
Biểu đồ đường K có thể tham khảo để giao dịch không?
Người quản lý trả lời:

Chào bạn, có thể tham khảo để giao dịch. Nhưng giá xu hướng biểu đồ đường K không áp dụng với giá vào lệnh và giá đáo hạn.


>>>Nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ xin vui lòng tư vấn trực tuyến.

Tôi cũng muốn hòi !

Tiêu đề:
Mô tả:
Loaị hình:
Đăng ký
Tư vấn online
Các hoạt động trên sàn :
  • Biểu đồ đường K có thể tham khảo để giao dịch không?
17:37:49
GMT+0700
  •