" Tiền xuất chi" có ý là gì?

Thời gian hỏi:2015-06-25 17:38:59
Mô tả vấn đề:
Tôi chưa hiểu về " Tiền xuất chi", xin vui lòng giải thích giúp.
Người quản lý trả lời:

Chào bạn, "Tiền xuất chi" là lãi suất cố định của giao dịch quyền chọn nhị phân, khi bạn nhập vào số tiền đầu tư, hệ thống sẽ tự tính ra lãi suất tiềm năng cho bạn.

Ví dụ bạn đầu tư $25, nếu sàn hiển thị tiền xuất chi là 80%, khi lệnh giao dịch đáo hạn thanh khoản, lợi nhuận của bạn sẽ là : $25×80%=$20


>>>Nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ xin vui lòng tư vấn trực tuyến.

Tôi cũng muốn hòi !

Tiêu đề:
Mô tả:
Loaị hình:
Đăng ký
Tư vấn online
Các hoạt động trên sàn :
  • Tôi chưa hiểu về " Tiền xuất chi", xin vui lòng giải thích giúp.
17:37:49
GMT+0700
  •