Kiểm tra lịch sử giao dịch ở chỗ nào?

Thời gian hỏi:2015-06-25 17:39:51
Mô tả vấn đề:

Xin hỏi có thể kiểm tra lịch sử giao dịch ở chỗ nào?

Người quản lý trả lời:
Chào bạn, nếu bạn muốn kiểm tra lịch sử giao dịch thì chỉ cần đăng nhập tài khoản thành công, sẽ có thể nút "Lịch sử giao dịch", bạn chỉ cần bấm vào đó thì có thể xem hết những phiên giao dịch đã đóng lệnh. >>>Nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ xin vui lòng tư vấn trực tuyến.

Tôi cũng muốn hòi !

Tiêu đề:
Mô tả:
Loaị hình:
Đăng ký
Tư vấn online
Các hoạt động trên sàn :
  • Xin hỏi có thể kiểm tra lịch sử giao dịch ở chỗ nào?

17:37:49
GMT+0700
  •