Có cần cài phần mềm giao dịch không?

Thời gian hỏi:2015-06-25 17:40:59
Mô tả vấn đề:

Tôi mới biết đến sàn này, xin hỏi khi giao dịch có cần cài phần mềm gì không?

Người quản lý trả lời:
Sàn giao dịch GGBinary là 100% thao tác giao dịch qua Website, ngoài điện thoại và Ipad ra, bạn có thể thao tác giao dịch trên ggbinary.com mà không cần cài phần mềm.

Nếu bạn vẫn chưa hiểu có thể sử dụng tư vấn online trên sàn.

>>>Nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ xin vui lòng tư vấn trực tuyến.

Tôi cũng muốn hòi !

Tiêu đề:
Mô tả:
Loaị hình:
Đăng ký
Tư vấn online
Các hoạt động trên sàn :
  • Tôi mới biết đến sàn này, xin hỏi khi giao dịch có cần cài phần mềm gì không?

17:37:49
GMT+0700
  •