Đăng kí IB

Thời gian hỏi:2017-05-11 12:02:11
Mô tả vấn đề:
Xin chào. tôi muốn tìm hiểu và đăng kí làm IB trên sàn.
Người quản lý trả lời:

Chào bạn!

Bạn có thể truy cập vào link http://www.ggbinary.cn/vi để theo dõi nội dung và đăng kí IB.

Có thắc mắc bạn có thể hỏi trực tiếp đội ngũ CS khách hàng trên web.

Chúc bạn giao dịch thành công!

>>>Nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ xin vui lòng tư vấn trực tuyến.

Tôi cũng muốn hòi !

Tiêu đề:
Mô tả:
Loaị hình:
Đăng ký
Tư vấn online
Các hoạt động trên sàn :
  • Xin chào. tôi muốn tìm hiểu và đăng kí làm IB trên sàn.
17:37:49
GMT+0700
  •