Giải thích về điểm tích đổi thưởng

1、Nạp tiền được tặng ngay điểm tích: Nạp tiền bao nhiêu tặng điểm tích bấy nhiêu.Ví dụ: Nạp 500$, tặng ngay 500 điểm tích.

2、Kí tên báo danh mỗi ngày được tặng ngẫu nhiên 10~50 điểm tích.

3、Mỗi ngày giao dịch 100$ trở lên được tặng 50 điểm tích, dựa vào lượng giao dịch tặng 50% điểm tích.

4、Điểm tích tự động reset sau khi đăng nhập lại.

5、Điểm tích giao dịch lớn hơn điểm tích số tiền nạp ròng 10% mới có thể tham gia đổi thưởng; Trừ video dạy giao dịch.

6、Giải thưởng tiền có thể dùng để giao dịch hoặc rút tiền. Đăng kí rút tiền sau 1 - 2 ngày làm việc số tiền sẽ được chuyển đến tài khoản giao dịch.

7、Bắt đầu từ năm 2016 trở đi, mỗi năm điểm tích sẽ được làm mới một lần.

8、Tất cả các vấn đề sẽ được GGBinary giải thích.

Điểm tích cá nhân

Chào bạn Khách ghé thăm

Tổng điểm tích :
141611
Điểm tích đăng nhập :
0
Điểm tích nạp tiền :
141611
Điểm tích giao dịch :
0
MALLREMAILTOTAL :
141611
Sản phẩm trao đổi HOT
1、
Thẻ 10$
Điểm tích cá nhân:36800.00
Số người đổi thưởng:52049Lần
2、
Thẻ 100$
Điểm tích cá nhân:368000.00
Số người đổi thưởng:52047Lần
3、
Thẻ 5$
Điểm tích cá nhân:18400.00
Số người đổi thưởng:40327Lần
4、
Thẻ 50$
Điểm tích cá nhân:184000.00
Số người đổi thưởng:5667Lần
5、
Sách đầu tư
Điểm tích cá nhân:18400.00
Số người đổi thưởng:2573Lần
6、
iPhone6s
Điểm tích cá nhân:3116960.00
Số người đổi thưởng:1150Lần
7、
Đồng hồ chức năng Apple Watch
Điểm tích cá nhân:1442560.00
Số người đổi thưởng:1050Lần
8、
iPhone 7
Điểm tích cá nhân:3289920.00
Số người đổi thưởng:469Lần
9、
Máy hút bụi
Điểm tích cá nhân:555680.00
Số người đổi thưởng:454Lần
10、
iPhone 7 Plus
Điểm tích cá nhân:4011200.00
Số người đổi thưởng:315Lần
Đăng ký
Tư vấn online
17:37:49
GMT+0700
  •