Giám sát an toàn

SECURITY SUPERVISION

Hoạt động độc lập GGbinary

Trụ sở tập đoàn Golden Grand Global Holding Limited
được giám sát an toàn dưới cơ chế của 2 nhà giám sát

 • Tiến hành cung cấp cho khách hàng quản lí tài khoản đầu tư, tiết kiệm, đầu tư, quản lí tài sản,
 • dịch vụ quản lí an toàn tài chính cũng như trao đổi ngoại tệ và hợp đồng ngoại hối có kì hạn.
 • Có tư cách quản lý tiền vốn bên thứ ba, hoạt động thị trường và nhãn hiệu sản phẩm.
 • Là tập đoàn dịch vụ tài chính phát triển toàn cầu vững vàng nhất hiện nay.
 • ◆ Tập đoàn được đăng kí tại New Zealand FSP
 • ◆ Tập đoàn được đăng kí tại American NFA
 • ◆ Tập đoàn cung cấp hợp đồng ngoại hối có kì hạn
 • ◆ Trực thuộc tập đoàn quản lí để hoạt động độc lập dịch vụ tài chính Internet

Ưu thế giám sát

Regulatory Advantages

 • Bảo vệ nhà đầu tư, nâng cao quản lí kết cấu nội bộ tài chính và tính minh bạch của thị trường.
 • Phòng quản lý tài sản New Zealand được dựa trên pháp luật quốc tế, tránh tình trạng rửa tiền cũng như các hành vi vi phạm liên quan đến tài chính.
 • Cung cấp các thông tin cũng như phục vụ giám sát đăng kí tài khoản.
 • Giúp các nhà đầu tư có thể tiến hành hoạt động đầu tư trong thị trường tài chính ổn định.
 • Dưới sự quản lí của pháp án Registration and Dispute Resolution.

Thông tin·công khai,rõ ràng

Infomation

Mã số công ty:

Số giấp phép kinh doanh NZ:

Ngày đăng ký:

Địa chỉ:

Kế hoạch giải quyết tranh chấp DRS

dispute resolution scheme

Dựa theo New Zaeland, công ty cung cấp dịch vụ tài chính bán lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân (ví dụ: môi giới ngoại hối) cần phải tham gia vào kế hoạch giải quyết các nguyên nhân tranh chấp DRS hoặc kế hoạch tranh chấp quỹ chính phủ, bởi khi nhà đầu tư cá nhân có phát sinh vấn đề tranh chấp với bên công ty dịch vụ tài chính thì có thể giải quyết theo kế hoạch đã đưa ra. Tham gia vào DRS là điều kiện trước khi đăng ký tại FSP.

Chính sách chống rửa tiền

Against Money Laundering

Đối với một loạt hành vi vi phạm FSP, tất cả các công ty cung cấp dịch vụ tài chính FSP cần phải có KYC (biết khách hàng của bạn) và AML (chống rửa tiền) các chính sách kiểm toán nội bộ và các yêu cầu pháp lý có liên quan đến công ty. Trong đó, Section 58 cần đánh giá rủi ro đối với mỗi khách hàng, chống rửa tiền và chống khủng bố quy định tài chính, mà chương Section 56 quy định rõ yêu cầu cụ thể.

Tập đoàn Golden Grand Global Holding Limited là nhà cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính giao dịch ngoại hối, kim loại đá quý chuyên nghiệp, thông qua phương thức hợp tác và hợp tác gián tiếp với các khách hàng bán lẻ hay các nhà đầu tư tổ chức trên 180 quốc gia trên toàn thế giới. Các nhà đầu tư được hưởng sự báo giá từ ngân hàng toàn cầu một cách công bằng và minh bạch, tỉ lệ thực hiện giao dịch tốt và được hưởng dịch vụ chênh lệch giá thị trường thấp nhất cũng như không có dịch vụ hoa hồng. Với công nghệ thông tin cao cấp và phần mềm chất lượng cao, cho dù khách hàng ở bất kể nơi nào trên toàn cầu đều có thể nhanh chóng truy cập và quản lý tài khoản giao dịch của mình.