Lựa chọn tài sản giao dịch như thế nào

Lựa chọn một loại tài sản giao dịch theo danh sách tài sản trên sàn giao dịch. Tài sản trên danh sách là những tài sản có sức thu hút nhất theo lãi suất cao và có tính biến động, nhà đầu tư có thể lựa chọn tài sản theo loại hình tài sản giao dịch, ví dụ như: tiền tệ, cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số, v.v…


Đặc điểm tài sản giao dịch

1. Chức năng yêu thích: bạn có thể thêm những tài sản mà mình thích một cách dễ dàng, tiện cho giao dịch nhanh.

2. Chức năng dàn xếp: bạn có thể dàn xếp lại những tài sản theo yêu thích của mình.

3. Chức năng tìm kiếm: bạn có thể tìm kiếm tài sản mà mình thích.


Hướng dẫn thao tác:

1. Lựa chọn tài sản mà bạn muốn giao dịch.

2. Lựa chọn thời gian hết hạn.

3. Nếu bạn cho rằng giá hết hạn sẽ cao hơn giá chấp hành, nhấp chuột vào nút ấn "Call" (Lên).

    Nếu bạn cho rằng giá hết hạn sẽ thấp hơn giá chấp hành, nhấp chuột vào nút ấn "Put" (Xuống).

4. Lựa chọn số tiền đầu tư.

5. Bấm giao dịch.