Điều chỉnh tỷ lệ thắng lỗ

Điều chỉnh tỷ lệ thắng lỗ là phương thức quản lý rủi ro hiệu quả nhất.


GGBinary cung cấp chức năng điều chỉnh tỷ lệ thắng lỗ khi giao dịch quyền chọn nhị phân. Đó là một chức năng điều chỉnh tỷ lệ lãi rất linh hoạt, người giao dịch có thể điều chỉnh tỷ lệ lãi theo nhu cầu của mình, có thể giúp người giao dịch tiếp cận và quản lý rủi ro khi đầu tư.


Chức năng này có thể cho phép người giao dịch lựa chọn tỷ lệ lãi theo yêu thích của mình khi đặt lệnh (Nếu là quyền chọn ITM, lãi cao tới 85%. Nếu là quyền chọn OTM, số tiền hoàn lại cao tới 15%). GGBinary có theo dõi tình hình giao dịch tại thị trường, có thống kê tỷ lệ mua vào/bán ra của mỗi loại tài sản.


Chức năng này cho phép người giao dịch điều chỉnh cấp độ rủi ro, trước khi đặt lệnh giao dịch có thể điều chỉnh tỷ lệ % số tiền hoàn lại .


Chức năng này cho phép người giao dịch dựa theo sự yêu thích của mình mà lựa chọn tỷ lệ lãi cao nhất 85% của quyền chọn ITM và tỷ lệ hoàn lại cao nhất 15% của quyền chọn OTM.


Ghi chú: Tỷ lệ lãi càng cao, tỷ lệ hoàn lại càng thấp.