Software

MT4 là một phần mm giao dịch và phân tích vàng ngoại hối được sử dụng nhiu nhất trên quốc tế. SVS MT4 hệ thống giao dịch vàng và ngoại hối có thể tải xuống miễn phí, có hỗ trợ tiếng Việt.

 

Bởi các công ty cung cấp rất nhiều địa chỉ kết nối máy chủ, nên dữ liệu sẽ khác nhau. MT4 có thể theo dõi phân tích vàng, bạc, ngoại hối, cũng có thể tiến hành giao dịch demo, chức năng đa dạng, là một phần mềm giao dịch rất hay.Hình thức tải xuống: Miễn phí.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

Download:MT4 foreign exchange gold market software