Giao dịch khoảng StrategiX

Giao dịch khoảng là một mảng giao diện giao dịch quyền chọn 4 trong 1 được thiết kế sáng tạo. Trong giao dịch khoảng bao gồm rất nhiều loại quyền chọn nhị phân đặc biệt, cho nên mảng giao diện này là một công cụ chuyên thiết kế cho người giao dịch để giúp đỡ người giao dịch đặt lệnh giao dịch một cách nhanh chóng.


Người giao dịch có thể thông qua thao tác điều chỉnh trượt kèm theo trong giao diện giao dịch để điều chỉnh trực tiếp giá chấp hành trong bảng biểu theo tỷ lệ lãi được đẩy lên ưu tiên. Hơn nữa, giao dịch khoảng chỉ được sử dụng khi đã được ủy quyền. Giao dịch khoảng là một công cụ hỗ trợ tăng giá trị thật đáng để bạn lựa chọn.


Cung cấp bốn loại quyền chọn nhị phân:


1. Quyền chọn cao/thấp: Loại quyền chọn này thích hợp giao dịch trong khi giá cả thị trường biến động mạnh.


2. Quyền chọn ranh giới: Khi tình hình thị trường không ổn định, loại quyền chọn này dễ thao tác hơn khi thị trường biến động nhỏ.


3. Quyền chọn chạm vào: Chỉ cần giá tài sản chạm vào giá đích một lần trong thời hạn thực hiện sẽ thắng lãi ngay.


4. Quyền chọn không chạm vào: Miễn là giá tài sản không chạm vào giá đích một lần nào cả trong thời hạn thực hiện sẽ thắng lãi.


Quyền chọn chạm thích hợp với những người giao dịch muốn tối ưu hóa lãi giao dịch hay giao dịch trong khi thị trường biến động lớn. Nhưng nếu bạn dự đoán thị trường đang trong giai đoạn biến động nhỏ, giao dịch quyền chọn ngoài quyền chọn không chạm sẽ là sự lựa chọn khôn ngoan nhất.