Tìm hiểu nắm vững kỹ thuật biểu đồ đường K để giành lợi nhuận cao

  • Thời gian:2017-11-20 15:13:40
  • Nhấn:11434
  • Nguồn: GgBinary Options

  Mun giao dch đt hiu qu, thì knăng kthut là điu cơ bn nht, đưng K là mt trong nhng chstt nht đdbáo biến đng giá tài sn, nhưng rt nhiu ngưi vn chưa hiu đưc kthut phân tích đưng K.

Kthut giao dch biu đđưng K

  Vtrí htrtrong quá trình gim nếu tìm thy nến búa, thì đây là thi đim tt đmua vào; ngưc li, trong quá trình tăng, bn cn tìm nến búa ngưc, cũng có thnói khi giá tăng đến vtrí kháng c, nếu hình thành mt thân nến ngưc thì đây chính là thi cơ tt nht đbán ra! Cũng ging như mt cây búa, đu búa phi ln hơn hai ln so vi thân cây nến thì đchính xác scao hơn!

 

  Tin rng nhiu ngưi đã hiu, sau khi xem đúng tín hiu, chúng ta vào lnh 59s, nguyên nhân rt đơn gin, bi vì trong giây tiếp theo hthng sbt đu vmt đưng K mi, bi vy chúng ta chcn phán đoán cây nến tiếp theo là đ(tăng) hay xanh (gim) là đưc!

 

Nhiu kthut không bng xem chun tín hiu

  Nhiu ngưi tiếp xúc vi quyn chn nhphân đu thưng không ngng hi các chskthut, nhưng nhng cái gi là tlđt đưc vkthut cao mà không có tín hiu tiêu chun (chyếu là dưi 60%), nếu như mc tiêu ca bn mun đt li quyn chn nhphân, vy bn cn kiên nhn chđi đgp tín hiu chun đvào lnh ngay!

 

Tín hiu tiêu chun không phi chính xác 100%

  Nếu bn ti mt vtrí xác đnh (vtrí htr/kháng c) tìm đưc tín hiu tiêu chun, vy tlchính xác sđt trên 70%, đây là kết quca mt sng ln thng kê, đương nhiên không thchính xác 100% đưc, bi vy không nên nn chí khi vưt mt cơ hi, duy trì trng thái tt là điu quan trng, chúng ta cn con sthng li ln hơn con sthua l.

 

  Vn dng kthut đưng K thông qua tbn thân đt ra mt kế hoch giao dch, sau đó kết hp kinh nghim bn thân đcó nhiu lnh giao dch đt li nhun hơn.

  • GGBINARY-

Đăng ký
Tư vấn online
17:37:49
GMT+0700
  •