3 cách sử dụng đường K hiệu quả

  • Thời gian:2017-12-13 14:13:38
  • Nhấn:11751
  • Nguồn: GgBinary Options

  Trong giao dch quyn chn nhphân, điu cơ bn và quan trng nht đó chính là hiu đưc các phân tích đưng K đphán đoán vào lnh, và nó có theerr áp dng cho mi tài sn đu tư. Vy sdng đưng K như thế nào cho hiu qu? Cùng tìm hiu 3 cách sdng sau đây:

 

1. Bóng đáy


  Đưc hình thành bi 2 đưng K, đc trưng là hai đưng K có đưng bóng dưi vi khá dài, mà đưng bóng dưi có thgn hoc là đim thp nht, cho thy tình hình đã mc đáy thp.

  Khi xut hin tình trng này thì giá slp tc có sphc hi, sau đó sxut hin mt đà phc hi mnh. Các nhà đu tư có thda vào xu hưng mà mua vào.

  Điu đáng chú ý là, đây là xut hin trưng hp vtrí đáy, nếu vtrí mc khá cao thì biên đgim snhhơn 20%, lúc này cn cn thn khi vào lnh.

 

2, Búa ngưc:


  Là mt tín hiu đo ngưc xu hưng gim đin hình, thưng xut hin mt thtrưng tăng trưng dài hn gn cao cp nht. Khi thân nến nhmà đưng bóng dưi dài, đưng bóng dưi dài trên 3 ln thân nến.

  Búa ngưc xut hin cho thy tình hình có sgim biên đln, khi phân tích đưng vin búa ngưc, có mt đim quan trng đó là: sau khi búa ngưc xut hin thì bt buc đi cho tín hiu gim cho đơn vthi gian tiếp theo đxác nhn, không đưc vi vàng vào lnh.

 

3, Sao hôm:

  Sao hôm đưc hình thành bi 3 cây nến âm dương hình thành xu hưng nh, thông thưng sxut hin sau mt xu hưng tăng. Cây nến đu tiên stiếp nhn cây nến dương ln ca xu hưng tăng ktrưc, cây nến th2 có thlà trc chính hoc hình Doji (chthp) đtách cao mc cao, cây nến th3 là cây nến âm vi biên đmnh.


  Cây nến thnht tình hình tiếp tc vào lnh tăng; cây nến th2 hin rõ xu hưng tăng đã gim, giá có thsxut hin đt đnh đim, tình hình có thssuy gim; cây nến th3 xut hin, tình hình đã phát sinh sthay đi, xu hưng gim sduy trì đến thi đng ca, các nhà đu tư cn vào lnh gim đđt li nhun nhng giai đon khác nhau.

  • GGBINARY-

Đăng ký
Tư vấn online
17:37:49
GMT+0700
  •