Chiến lược giao dịch quyền chọn nhị phân quan trọng cần học!

  • Thời gian:2018-01-12 15:14:58
  • Nhấn:12771
  • Nguồn: GgBinary Options

  Tôi tham gia vào thtrưng quyn chn nhphân cũng đưc hơn 1 năm, tng hp li nhng kinh nghim giao dch trong hơn 1 năm qua cùng vi kinh nghim hc đưc tngưi hưng dn, ti đây tôi đưa ra mt và chiến lưc giao dch thưng gp đchia scùng mi ngưi.

 

1, Khi mi vào không nên tham lam:

  Khi mi tham gia vào thtrưng quyn chn nhphân, mi thi đon giao dch cn nlc nm bt đưc 20 đim, sau đó dng li và nghiên cu thêm. T4 loi tin chính (EUR/USD,USD/JPY,GBP/USD,USD/CHF) chn giao dch mt cp tin đnghiên cu quy lut, đtheo dõi nhng skin có nh hưng đến nó, đi khi bn nm rõ đưc thì mi giao dch nhiu hơn. Khi mi bt đu không nên chn đu tư nhiu loi tài sn, vì đu tư nhiu bn có thskhông kim soát và phân tích đưc hết các loi tài sn đó.

2, Chú ý đến giá mphiên:

  Nếu như giá mphiên trong thi đon mi ti mc đnh ca biên đdkiến, nói cách khác, ti vùng bán (cao hơn khong ca đim Pivot trung tâm), và có chsbiu thgiá quá cao (ví như đưng K cth, đlch đưng trung bình hoc dưng xu hưng phá v), vy giá có thđã mc cao mi ri, lúc này có ththun theo xu hưng đvào lnh gim;

  Tương t, nếu như giá mphiên trong thi đon mi ti bphn đáy ca biên đdkiến, nói cách khác đang trong khu mua (trong khong dưi dim Pivot trung tâm), và các chskhác kiến nghgiá quá thp, thì giá có thlà mc thp trong thi đon mi, lúc này có ththun theo xu hưng đvào lnh tăng.

 

3, Sdng hp lý biu đdài hn:

  Trưc khi thc hin giao dch 30 phút, cn theo dõi biu đ1 gitrưc, nhìn ra xu hưng ca giai đon chuyn tiếp, và trong thi đon mi bt đu có thsđi như thế nào. Và khi bn biết trong biu đ15 phút scó xu hưng như thế nào thì mi nên vào lnh ti biu đ5 phút.

  Nếu đưng trung bình trong biu đdài hn tăng hay gim, nhưng giá ctrong biu đngn hn li tăng lên, thì giá trong ngn hn sm mun sgim theo xu hưng ca biu đdài hn, điu này cho thy sđo chiu sp ti, thun theo xu hưng đvào lnh và đt li nhun.

  Đây là chiến lưc tng kết ca bn thân tôi, hi vng scó ích cho các nhà đu tư mi vào.

  • GGBINARY-

Đăng ký
Tư vấn online
17:37:49
GMT+0700
  •