Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Đăng ký tài khoản: khi đăng ký tài khoản không cần cung cấp bất cứ tài liệu gì, trong quá trình đăng ký tài khoản không có lệ phí, thông tin được bảo mật tuyệt đối an toàn. 

Thời gian đăng ký: tùy thuộc vào tốc độ thao tác của cá nhân và tốc độ mạng, thường thời gian đăng ký chỉ cần 1 phút.

ggbinary.com có hai cách thức đăng ký tài khoản: đăng ký nhanh chóng và đăng ký toàn vẹn.  

 

1Đăng ký nhanh chóng

Vị trí đăng ký nhanh chóng

Vị trí bên phải ở mảng thứ ba tại trang chủ của ggbinary.com/vi

Phải điền những thông tin như sau (lưu ý: những mục mang dấu"*" là những mục quan trọng) 

Tên*Phải điền tên thật, khi làm lệnh rút sẽ đối chứng với tên trong chứng minh nhân dân.

Họ*Phải điền họ thật, khi làm lệnh rút sẽ đối chứng với tên trong chứng minh nhân dân.

Email*Phải điền email chính xác, để đảm bảo có thể kích hoạt tài khoản và lấy lại mật khẩu khi cần thiết.

Số điện thoạiCần dùng số điện thoại chính xác để tiện cho việc liên hệ với bạn.

 

Quy trình đăng ký:

① Điền thông tin liên quan→ ② Bấm tạo tài khoản→ ③ Hoàn thành đăng ký → ④ Nạp tiền → ⑤ Hoàn thành

 

Lưu ýNếu là đăng ký tài khoản nhanh chóng thì không cần điền mật khẩu, hệ thống sẽ tự động gửi mật khẩu tới email của bạn, cho nên phải điền địa chỉ email chính xác, và sau khi đăng nhạp thành công bạn có thể sửa lại mật khẩu.


2Đăng ký toàn vẹn 

Vị trí đăng ký toàn vẹn

Có nút “đăng ký free” ở góc phải bên trên của trang chủ ggbinary.com/vi

Phải điền những thông tin như sau (lưu ý: những mục mang dấu"*" là những mục quan trọng)  

Tên*Phải điền tên thật, khi làm lệnh rút sẽ đối chứng với tên trong chứng minh nhân dân.

Họ*Phải điền họ thật, khi làm lệnh rút sẽ đối chứng với tên trong chứng minh nhân dân.

Email*Phải điền email chính xác, để đảm bảo có thể kích hoạt tài khoản và lấy lại mật khẩu khi cần thiết.

Số điện thoại: Cần dùng số điện thoại chính xác để tiện cho việc liên hệ với bạn.

Mật khẩu: Mật khẩu từ 6 ký tự trở lên và phân biệt viết hoa với viết thường.

Xác nhận mật khẩuMật khẩu từ 6 ký tự trở lên và phân biệt viết hoa với viết thường.

 

Quy trình đăng ký như sau:

① Bấm “đăng ký free”→ ② Điền thông tin liên quan→ ③ Bấm “đăng ký tài khoản”→ ④ Nạp tiền→ ⑤ Hoàn thành

 

Lưu ýđăng ký toàn vẹn có thể điền thông tin đầy đủ và toàn diện, bao gồm mật khẩu cá nhân, sau khi đăng ký thành công GGBinary sẽ gửi một email kích hoạt cho bạn, bạn cần mở ra email và xác nhận kích hoạt, đồng thời tiến hành hoàn thiện thông tin cá nhân của bạn.